������� ����������� (������ ������)

���������� - ����������� (�����������), ���������������, ����������� �����������, ������������� � ����������� ��� ����� ������������ ����� - ����, �������, ���� � ���������� ����� ��������. ��������� ���������� � ��� �����, ��� �������, ���������� ������� �������� ��� ������������� ��������, ������� ��� ���� �������� �� �������. ��������� �� �� ��� ����� ���� ����������� �� ��������.

�������������� ����� ������� � ���, ��� ����, ������� ����� ���������� ����� ����������� �� ������������ ��������, ����� ������������ 1� ����� � �������� ����� ������ �������� � ������ ������������ " ���������". ������ ����������� � ����� �� ������������ �������� �� �������� ���������� ������� ����� � ��������� ����������� � ��� �������, ������� ��� �� �������, ���� �� ������� ������� �� ��������� ������������ ��������.

������������� ������ �������

������������ ����������� �����, �� ������� �������������, � ��� �� ������������ ����� ����������� ��������� ���������
�������� � ���, ��� ������������� ������ ������ ������������ ���� � ����������� ����������� �����������. ��� � 40 ����� �������� �������� ���� ����������� ������� �������� ������� "�������� ����������", ������� ����������� � �����, ��� ������������ �������������� ���������.

�� �������� ��������, ��� ����������� ������������� ������������������� (������������� ������), �� ����� ������� ����� ��������� ����������� �����������. ���������� ������������ ��������, ��� � 60 ������� �� 100 ������������ �����, ��������� �� ������������� ������� (��������, ��������� � ������ ������������ ���������) ��� �� �������� �����-���� ������������.

� ��������� ����� ��������� ������� ������������ �� ����������� �����, ������������� �� ������������������� � �����������.

����� ��������, ��� ������ ���� ��-������� ��������� �� ����� ��������. ��������� ��������� ���� ���������, � ��� ����������� ����������. � ������ �������� - ���������� �������� ����, ������ ����������, ���������� ����������. ������ ������������ ����������, ��� � 40-45% ������� ����� ������������ �������� ��������� ����������� ����, �������, �������� ����. ����������, ���� ���������� ��� ������ �������� ������� ��������� �������, ������ ����������� �������� ��������� �������.

��������� ������� �� �������� ������� �� ������������� ������������ ���������, � ��� ������� � ��������������� �������, ����������� � ����������� ��������, ����� ��� ������ ALDH. � ����� ��� ������ "������", � ���������� ���� �������� � ��������� ������������ �� �� ������� �����. ���������� �������� (������� ������� ��������) ���������������� �� � ������ ����, � ���������� ���� ��� ���������� � ���������� ������� ���������� �������� (THBS,THIQ, SAL), �������� ������������ ���� � ������������ ����������� �����������.

� ��� ��������� �����������: ���������� ������ ������� ������� � �������� THIQ. � ���������� �� ������������� ����� �������� �������� ��������, � � ���� ���� � �� ��������������.

������� ��� �� �������� ������ ����, ��� THIQ - ��������������� ����������, ������� �������� �� ������������ ������ � ����������� ������� ������� �� ��� �����, ���� � �������� ������ �� �������� � ������ ����� ����������. ����� ����������� ������� ����������� THIQ ��������� �� ��������� ���� ��������. ��� ������� � ������������� ����������� � ��������� ��� ����, ��� ���� ����� ����������� ����������� �� ������������ �������� ��������� ���� ���������� ���� � ���������.

���������� ������

������� ��������������� �������, ��������� � ���������, ���������� �� ������� � ������������� ��������
�� ��������, �� ���� ������� � ��������� ��������. ����� ��������� ������������ ��������, ��������� ���������� �������� (��������� ������������� �������������� � ������ � ���, � ��� �� �����), ��������, � ����� �� ���������� ��������, �� ������� ����������� � �������������� ��� ������������ (������, ���������), ��������, ���������� ����������� ��������, �� � �� �� ����� ������ �������������� ��� ���������������(��������� ��������), � ��� ���������� "������ ��������" (���������, ������..).

������ ���� ������ �������� ����������, ������� �������� ��� �����������, ��� � ��������� ���� ������������� �����������. ������ ����� ����������� ��������, ������� ����������� ��� ����������� ����������� ����������, ���������� � ���������� �� �������� ����� ���� � ������� ������������� ����. ������ � ��� ��������, ��� ���������� ���� ����� ��������� � ������, ��� ���� ��� ��� �������� ���� ������������, ��� �� � ������, ��� �������������� ������ �����������.

���� ���� ����� ��������� ���, ��� �� � ����� �� ���������� ����� �� ���� ������� � ������� ����������� ������������ ��������. ������ ���� ������ ��� �� ����������� ��������, �� ���� ��� ����, ����������� �������. ������������ �������� ����� ������� �����, ��� �� ����� 1-� ������� ����� ����� ���������� � 10 ���, ���� - � 2 ����. � ���������� ����������� �������� �� ���� ��������� ����������� � 3 � ������ ����, ���������� ������� "����� �������" ����������� � 13 ���, � ����� ����������� �������, ��������� ����������� ������������ - � 6 ���.

��������� ���� �� �������� � ������ � 1956-57�.�. ������� �������� ��� ����������� �� 25%.

������ ������� ��������, ��� ����, ���������������� ���������, � ����, ���������� ����������� ������������, ��������� �� ��������� ��� �� �������� ����� �� �������, ��� � ����������� ��������� ������ �����.

���������� ������������ �������, ��� ���������� ���� ��������� �� 10% ����� ������� ���� ����������� �������� �� 1%. � ���������� ���� ������ �� 1% ������ �� ����� ���������� ����������� �������� �� 2,5%.

������� ��������, ��� �� ������� "������ ������ " � ��� ���������� ������� ��-�� ������� ������ ����������� ����������. ��������� ���������� ����������� ��� ��������������� �����������:
������������ ���������� ������� (��������, �����) - ����������� � ��������. ������������ - ���������� �����, ��
��������� �� �����������. �������� �����, ���������� ��������� � ����� (���� � ������).

 • ������ ��������.
 • ������� ����������� � �����.
 • ����������� �������.
 • ����.
 • ������� - �� ������ ������ ������� ����������� ��������, �� � ���������, �������� ������� �������������� - �������� �� ����.
 • ���������� ������ ��������� ����������, ����������� ����� ���������.
 • ����� ��� ����������� ��������� � ������� �������� ������ ���������.
 • ���������� ����������.
 • ��������� ����� �������.
 • �������� ��������� ���������� � ������ ��.
 • ����������� � ������� ��������.
 • ��������� "�� ��� - � ����", �����������, �����
 • ��������.
 • ������ ���������� �������.
 • ���������� ��� �������������� ���������.
 • ������ ������, �������.
 • ���������� ��������� � �����.
 • ������ ������, �����.
 • ������������.

��������������� ������

���������, ��������������� ��������� ��������, ����� ������� � ��� ����������� ����������. ��� �������� ���� �����, � ��� ����� � �����������. ������ �� ��� �����, ��� ��������� ���������� ����������� ��� ������������� �����������. ������ �������������� ������������ �������, ��� ����������� � ����� �������������� ��������� � �������, ����� �������� � ���������� �� �������� ��������.

��������� ������ ������� ������������� ����� ��������� ��� ������ ����������� ����� ���������� �����������.
������� ���������� �������� �������� ���������������� ���������� � ������� ��������. �� ���� ������� ������ ������������� �������� ��� ��� ��� ���������� ���� ��������� ��� ��� ���� ������������ ���������� ��������.
� ������������ �������� ����� ������� ������ �������, ��������� � ������������ ��������� ��������� ����������.

��� ����� �� ����� ���������� "��������". ��� ����� ������ ���������� ����� ���� ���������, ��� ������ ��������, ��������� ��� �������� ����. � ��������� ������� �������� ��������, �� ������ � ��� ������������ � ���� �������� ����������, �� ���� ������� ����������� ������������ ��������. ������� ������� ����� ����������� ����� ��������� ����� 40-50 ���, ��� ������ ���� ��� ���������� �� ���, ��� ����� ��������� � �����. � ����������� ����������� �������� ���� �� ��������� ����� ��������, ��, � ����� ������, ��� ��� ���������� ���-�� �������� ���� �� �����. ����� ��� ������ ����������� ����������� ��������� ������������� ���������, ������� ���������� ������������� � ��������������. ��� ��������� ������������ ������������ �������� ��� �������� � ������������ ��� ���������������� �����. ��� �������� ��������� ����, �������� ��������� �����: ������ � ������������� ����������� ����� ����� ���������� �����������, ������ ��������� �� ����������, �������� �������� ���� �������, ���������� ������������ � ������������� ����������, ������� ���������������, ���������� ��� ���������� ����������, ���������� �� ���� ���� ������, ������������ ��������� � �����������, ������� ����, ������� � ���� � ��� �����. �� ������ ������ ������ �������� ��������������� ������������������ � ����������� ������ � �������� ��������, ����������� �� ��������������� � ��������� "���� �� �������������". � ���� ��� �� �������� �������������� �������� ��� ����������� ���������� �����. �� ���� �������� �������� ����������� ��������, ������� ���������� ����������� �������������� ���������, �������� ���������� ��������, ����������� ��� ������� ��������� ����� ���������.

��������� ��������������� ����������� � �����������
 • ������ ���, ��������, ���������� ����������.
 • ��������� � �������.
 • ��������������� ���������.
 • �������� ����������� �� ������ ���������.
 • ������� ������� ����������� ����������, ���������� ������.
 • ���������� � ����������� ���������.
���������� ������� �� ��������������� ������:
 • ���������� ������� - ��� ����� ����� ��� �������� ���������������� �� ������������.
 • ������������� ������ - �������� �������, ������ ����������.
 • �������� ������������� ��������� - �� ����������� � ������ ����������� ��������.
 • ���������� ������� ����������.
 • �������, ��������� ������.
 • �������� ��������� ��� ���������� ���������.
 • ��������� �������, ��������� � ������������� ��������, ��������� ����� �������.
 • �������� �������� ������������ �����.
 • ������������� ��������� ������������ ����������.
 • ���� - ���� ���, ��� ����� ������� ������.

�������� ������

���������� ����� �������� ��� ��������� � ������ ���� ��������, ����������� ��� ���� � �����, �������
������� � ��������� ������� � �����. ��� �������� ���������� ������������� ���������� � ��������� ������������ � ���(
���)-����, ���(���) �������� �������� ������ ��� ���; ��� �������� ��������� � �����, ������ �����, ���������� ���������� ����.

�� ������ ���������� ������� ������� ���������� �������� �������; ���� ���������� ����������� �� ��������, � �������������, ��������� ��������. ���������� - ��� ������� ����, ��������� �� ���� �������� ������� �������� ���������� ����� ������ �������� � �����, �� �������, �� ������� ������������� ��� ��������. ��� ������ �������� ��������������� ������� ���������� � �������� � �������, ������������� ����������� � �������� � �������, ������� ����������, ����, ������, �������� �����.

��������� ����� �������� �� ����� �������� ��������� ������ � ����, ��� ���� ��� �� ��������, ��� �������� ��������� �� �� �������� �������� ����, �� ���� ���������� ��������� �������� � ����������, ���������� ��� ����� �������� �������. ��������� ������� ����, ��������, ������ �������� ������ � ���������� �������� ��������. ���������� ��� ������������ ������� �����������, �������� �������� �������� ��������� ������ ��������.

����������� � ����������� �� �������� ������.
������������� ���� - � ���������� ������. "������� ��������", ��� ��������� ������������ �������������.

������� �������� �� ��������� � ������� "��� ���������,+��������� �� ������+. � ��� �����" - ��� ����� �������� �����. ��� ����� � ���������. �������� ��������������� �����. ���������� �������� � ������ �����.
��������� ������ ������ ����. ��� ������ ����� � ����, ������������. �������� �������. �����.

�������� ����������� �����������:

 • ��������������.
 • ����� ��� ������� �������.
 • ������ �������� � �����.
 • �����������
 • ���� �� ����.
 • ������ ������������ ���������, ���������� ��������.
 • ��������������.

�� ��������� ������ ����� �� ������ ������ ���� �� ����������� �����������.
������������ � ����� ���������� ������������ ���������.
�������� ���������� ������������ � ������� "������/�����".
���� �������������������� �� �������� (095) 450-95-08 ��� �������� ������� ����� (095) 778-9179 (24 ���� � �����).Rambler's Top100 �������@Mail.ru

������� ������ �������� �������� Narcozona - TOP